For mig var det helt naturligt at vælge at udgive bogen GANDHIS VEN selv, og at forlaget skulle hedde Vær i målet. Det er det jeg tror på og forsøger at leve efter.

Bogen er en biografi om den grundtvigske missionær Anne Marie Petersen og hendes liv i Indien. Samtidig er den en beskrivelse af Indiens frihedskamp og hendes lange og betydningsfulde venskab med Mahatma Gandhi.

Min interesse for Anne Marie Petersen førte mig første gang til Indien i 1997. En ny og anderledes verden åbnede sig for mig, og et nyt kapitel kunne begynde. Siden da er det blevet til mange ophold i landet og ikke mindst afstedkom mit første møde, at min egen livsvej tog en helt anden drejning, end hvad jeg oprindeligt havde forestillet mig med at læse teologi.

Mit møde med Indien og dets befolkning lagde kimen til etablering af foreningen Dansk – Indisk Børnehjælp. Siden foreningens begyndelse i 1998 har denne forening været en stor del af min tilværelse ligesom det at beskæftige mig med emner vedrørende Indien er blevet en fast del af min hverdag.

Der er mange jeg vil takke, fordi de har fulgt mit arbejde med at skrive denne bog og levet sig ind i den verden, jeg har forsøgt at beskrive. Rejst med mig i Indien, deltaget i læsning af kapitler, diskuteret indholdet og inspireret til andre tankegange. Jeg er dybt taknemlig for jeres hjælp og bidrag. Tak til de mange der ved mine foredrag om Anne Marie Petersen og Gandhi har opfordret mig til at sætte mine ord om disse personer ned på skrift.
 
Bogen 'Gandhis ven' har sin egen hjemmeside. 
 
Et signeret eksemplar koster 349 kr. og du bestiller her: Bestil et eksemplar af Gandhis ven
Tine Elisabeth Larsen - All Rights Reserved © Tine Elisabeth Larsen  | Tlf.: 20636074 | mail@tineelisabethlarsen.dk