Kursus
På vej mod en ny tidsalder

Vi er ved at vågneIgennem tusindvis af år, har mennesket levet i det, der kaldes for den 3. dimension. Det er en verden, hvor frygt er den altdominerende faktor. Det er en verden, hvor ord som mangel, konkurrence, bekymring og kampe hersker, og en verden, hvor vi ser hinanden som adskilte og hvor ’Egoet’ hele tiden er den fremherskende magt.

I 2012 skete der et skift, hvor ikke bare planeten jorden, men også alle levende væsener langsomt blev udsat for en enorm ændring i energifrekvensen. Formålet med den øgede frekvens er at bringe mennesket op i den 5. dimension.


Forestil dig, at en kærlighedskraft af hidtil ukendt størrelse pludselig vil i kontakt med dig, for at vække dig. Et sådan skift forårsager en masse forvirring, ængstelse og uro. Formålet er at vække os, at hæve vores vibration og bringe menneskeheden tilbage på sporet, så vi igen er helt bevidste om, hvem vi er, hvem hinanden er og at vi alle er forbundne.


Det er derfor helt naturligt, at der i denne vibrationsforøgelse vil forekomme følelsesmæssige, mentale og spirituelle ændringer, såvel som store omvæltninger.


I den 5. dimension hersker kærligheden, medfølelsen og harmonien. Mennesket handler i overensstemmelse med sin indre vejledning og lader sig ikke styre af autoriteter og andre ydre faktorer. Måske kan man karakterisere skiftet i 2012, som det tidspunkt, hvor universets kraft, satte foden ned og sagde til os ’så er det nu’. Hvis du ser tilbage på 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne så startede skiftet i energien allerede der ved tilsynekomsten af store fredsbevægelser, menneskerettighedsorganisationer og miljøorganisationer. Efterfulgt af større og større spirituel opvågnen hos rigtig mange mennesker.


Kurset former sig som en kombination af oplæg, øvelser og meditation og har som formål at give dig redskaber til, hvordan du kan komme i samklang med den nye energi og bringe dig endnu mere i kontakt med den du er.


Kurset finder sted den 13. september kl. 10. - 16. i København. Medbring selv frokost. Der er kaffe/te undervejs.


Pris: 1.200 kr.

Tilmeld dig kurset