Tine Elisabeth Larsen

 
 
 

Tine Elisabeth Larsen

Mit navn er Tine Elisabeth Larsen. Jeg er uddannet Cand. Theol fra Københavns Universitet i 1997. Samme år afsluttede jeg den praktiskteologiske uddannelse på Pastoralseminariet i København.

Efter min uddannelse tog jeg til Indien og underviste på en kostskole for piger. Dette blev begyndelsen til et nyt kapitel i mit liv, med Indien som den altdominerende faktor. Da jeg forlod skolen, rejste jeg rundt for at danne mig et yderligere indtryk af landet kulturelt, religiøst og menneskeligt. Det førte senere til en bog udgivet i Indien om missionær Anne Marie Petersen og hendes venskab med Mahatma Gandhi.

Endvidere ledte opholdet frem til etablering af foreningen Dansk – Indisk Børnehjælp, hvis formål er at etablere projekter til gavn for børn og kvinder. Mens jeg var i Indien, fik jeg mange opfordringer til at komme tilbage og oprette et børnehjem for piger, og nogle måneder senere så foreningen Dansk - Indisk Børnehjælp dagens lys i januar 1998. Siden 1999 har jeg været formand for denne forening og har besøgt landet på kryds og tværs stort set hvert år siden 1997.

Som formand for Dansk - Indisk Børnehjælp er jeg en del af et fantastisk team, hvor mange mennesker arbejder sammen om en fælles sag, til gavn for endnu flere.
Det er inspirerende, udfordrende, og det får mit hjerte til at juble.

Det frivillige arbejde i denne forening har givet mig mange kompetencer inden for motivation, ledelse, facilitering og koordinering. Udover kompetencer og viden om implementering af udviklingsprojekter og samarbejde med andre kulturer.


Fra at have været meget udfarende gik de næste rejser i mit liv indad. Lige siden jeg var barn har jeg følt mig tæt forbundet til alt det som også er mellem himmel og jord, og har for alle der vil høre, holdt foredrag om tro og filosofiske emner, hvilket har resulteret i oprettelse af diverse sammenslutninger som fx. Gustavs venner, Kultura-klubben, foredragsklubben Philadelphia og Livssalonen, et forum til samtale, foredrag m.m., og senest Vores skønne verden, en Facebookside der poster glædelige og positive nyheder og billeder. Jeg nyder at holde foredrag, samtale, lytte, etablere projekter og ikke mindst at drikke kaffe.

Rejsen fortsatte, og det blev til:

- En uddannelse i projektledelse, hos Fangel Projektledelse, der bl.a. gav færdigheder i coaching og supervision.
- Deltagelse i en psykoterapeutisk coachuddannelse hos Center for intuition, selvudvikling og livskunst.
- Reikihealer og Reikimester (trin 1 + 2 + 3), uddannet fra Center for Spiritualitet i Dr. Mikao Usui´s system til naturlig helbredelse og spirituel selvudvikling.

- Certificeret Tankefelt terapeut i Callahan teknikkerne uddannet fra TFT Management v/Henrik Lund.
- Siden Reiki Master Teacher i Dr. Mikao Usui´s system til naturlig helbredelse, spirituel selvudvikling og er indviet i Tibetansk Reiki Master Teacher-viden samt Atlantisvisdom fra Klinik Seid v. Gitte Seiding.

Igennem mange år har jeg deltaget i forskellige kurser og afholdt foredrag og kurser rundt omkring i Danmark og i Indien. Har arbejdet som frivillig i Sct. Nicolai Tjenesten i København.

I efteråret 2014 udkom bogen Gandhis Ven, en biografi på dansk om Anne Marie Petersen og hendes liv i Indien, venskabet med Gandhi og Indiens frihedskamp.

Den 3. bog er i støbeskeen og emnet, ja et helt andet end de foregående.

 

Tine Elisabeth Larsen - All Rights Reserved © Tine Elisabeth Larsen  | Tlf.: 20636074 | mail@tineelisabethlarsen.dk