Chiron den sårende healer

Myten om Chiron

Der er flere myter om Chiron. En af dem lyder således: Kronos (på latin: Saturn) forelskede sig i nymfen Philyra, men følelserne var ikke gengældt. For at undslippe Kronos forvandlede Philyra sig til en hoppe. Men Kronos forvandlede sig til en hingst og Philyra fødte et væsen, der var halvt menneske og halvt hest, en kentaur, der fik navnet Chiron.


Det første sår

Da Philyra så sit barn, følte hun en dyb afsky og forkastede ham. Kronos var for længst løbet væk. Chiron voksede op med disse traumatiske begivenheder, der allerede udspandt sig ved undfangelsen, senere fødslen og endelig med afvisningen fra begge forældre.


Heldigvis dukkede både guden Apollon og hans søster gudinden Artemis op. De tog sig af Chiron og lærte ham bl.a. om healing, naturmedicin, musik, bueskydning og andre kunstformer i sådan en grad, at Chiron blev en sand mester på disse områder. Med tiden blev han lærer og mentor for nogle af de store græske helte bl.a. Jason, Akillæus og Asklepios.


Da Chiron blev myndig forlod han sit hjem. Det smertelige sår fra hans fortid med den dybe afvisning, sad stadig i ham, og blev ved med at forfølge ham.


Han trak sig tilbage og levede i en grotte, måske fordi han dermed ville søge tilflugt for andres hån og foragt. Eller også søgte han mod grotten, fordi han ved at være der, kunne gå dybt ind i sig selv, ind i sit sind og kigge på sit sår. Et sår som jo ikke lå i overfladen, men dybt i ham. Grotter og huler er ofte igennem historien blevet brugt som fødested for både guder, men også for fødsel af erkendelse og visdom.


Måske erkendte Chiron sit sår og forligede sig med det, for senere blev grotten stedet, hvor Chiron underviste og hjalp andre med at heale deres sår. Det blev begyndelsen til arketypen, ’den sårede healer’.

Det andet sår

Chiron var lige som sin far Kronos udødelig og en dag var han på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Han blev ramt af en giftig pil affyret af sin studerende Herkules. Pilen var ikke tiltænkt ham, men nu fik han endnu et smerteligt sår. Da han var udødelig kunne han ikke dø, selvom det var det eneste han ønskede, så han kunne slippe for den uudholdelige smerte.


Prometheus

Prometheus var en titan, en fra de græske gudeslægter. Han elskede menneskene, så højt, at han en dag stjal ild fra guderne og gav ilden til menneskene. Som straf for dette, lænkede Zeus Prometheus til en klippe. Hver dag kom en ørn ved solopgang og spiste hans lever og hver dag ved midnat voksede leveren ud igen.


I østlige traditioner er leveren og området omkring leveren forbundet med stedet for livsenergi. Det er i det område vi indoptager den livsvigtige livsenergi. Samtidig er området også i nogle tekster stedet, hvor sjælen har til huse. Hver dag forsøgte ørnen, der var sendt af Zeus at trække livsenergien/sjælen ud af Prometheus. Det lykkedes ikke. Hver nat voksende leveren ud igen og pinen kunne fortsætte.


Prometheus led og bad til sidst guderne om at tilgive ham, hvilket de endte med at gøre, men for at Prometheus kunne blive fri, måtte en anden erstatte ham, ja gå i døden. Valget faldt på Chiron.


Chiron byttede sin udødelighed ud med Prometheus’ frihed og valgte dermed at træde ud af de udødeliges rækker og blive menneske. Turen gik herefter ned igennem underverden, hvor Hades (på latin: Pluto) regerede. Og på himlen fik han evigt liv i form af stjernebilledet Skytten.

Hvad det betyder?

Chiron betyder på nygræsk: ’Hænder’, eller ’med hænder’, men da hans far var Kronos, som på oldgræsk betyder: ’Tid’, er det nærliggende at hans navn kan have noget med tid at gøre.


Interessant er det, at hans navn på oldgræsk kommer af ordet ’Kairon’ (Græsk-dansk ordbog. C. Berg xaipós), der betyder: ’det rette øjeblik’, ’passende tidspunkt’. Det er derfor nærliggende at mene, at der hvor Chiron står i vores horoskop, er det helt rigtige sted, at Chiron skal stå i denne inkarnation. I lige præcis dette liv har vi redskaberne, mulighederne og tiden til at blive bevidst om det specifikke sår vi har med, rumme det, give det omsorg og blive en healer for andre.


Såret har mange navne: Inkarnationssår, et helligt sår, et uhelbredeligt sår, et karmisk sår.
Det kan opstå i barndommen, videregives fra forældre og bedsteforældre eller fra tidligere liv.


Chiron’s symbol er en nøgle. Måske repræsenterer den ene pind Uranus (frihed) og den anden Saturn (ansvarlighed). Chiron’s bane er elliptisk og den når i sit omløb helt ud til Uranus, hvor den henter vores ubevidste oplevelser og traumer, og bringer så alt dette med tilbage til Saturn. Her kan vi så blive bevidstgjort om såret og arbejde med det. For det er et sår der aldrig læges. Det er heller ikke målet med såret. Målet er, at du skal blive mere rummelig og hel og for at kunne det, skal du gøres bevidst om der, hvor du ikke er det. Derfor har vi sikkert alle på sjælsplan vedtaget inden vi valget jorden som inkarnationssted, at vi ville arbejde med et specifikt sår for at blive mere kærlige og rummelige sjæle. For at blive healet op og blive hele og hjælpe andre med at blive det. Derfor har vi også indgået et hav af sjælskontrakter, så vi rigtig har nogle at øve os på. Det kan til tider være en hård og ubarmhjertig proces, men læringen vi får, er en kæmpe gave.Første møde med såret

Første gang vi får en indikation af, hvad det er for et sår vi har med os, sker når Chiron første gang er i kvadrat til vores fødsels-Chiron. Det kan ske allerede i den allertidligste barndom, så det er slet ikke sikkert, vi har nogen erindring om, hvad der skete.


Lægger Chiron sig senere i kvadrat, og kan vi huske hvad, der skete på det tidspunkt, så har vi en god fornemmelse af såret og hvad et eventuelt tema handler om.

Midtvejs i livet

Det tager Chiron omkring 49 – 51 år at komme rundt i hele horoskopet. Mange mennesker oplever, at når de når til disse år, opstår såkaldte ’midtvejskriser’, ’midt-livskriser’, ’panikalder’, - kært barn har mange navne.


Denne periode i livet, når Chiron vender tilbage til der, hvor den begyndte rejsen, kan være en tid, hvor vi virkelig mærker og bevidstgøres om såret. I første omgang vil de fleste af os fortrænge såret, fordi det gør alt for ondt at kigge på det. Men langsom bliver det måske mere tydeligt og mærkbart, hvad det er for et sår vi har med. Pludselig kan vi måske se, hvad det er for mønstre vi gør det i, mennesketyper vi tiltrækker, hvorfor det er, livet gør så ondt og hvor dramaet udspiller sig. Tiden giver dermed mulighed for en større erkendelse af, hvem vi er og hvad vi har med os.


Mange oplever i de år, at der er noget de vil væk fra, et ønske om at sænke farten, forlade noget, træde væk. Et ønske om mere tid, frihed og forandring. En stærk transformerede og udfordrende tid, der kan rumme den dybeste forløsning.


Såret er ikke et svaghedstegn

Det er vigtigt at gøre sig klart, at ’Chiron-såret’ ikke er et svaghedstegn. Det er enormt sårbart at kigge på sit Chiron-sår. Ofte kan det være forbundet med skyld, skam, ensomhed, afvisning og følelser af at miste alt, inklusiv sig selv. Det er derfor vigtigt i processen med at forstå såret at man er særdeles egenkærlig og omsorgsfuld overfor sig selv. I den proces er det vigtigt at huske, at hvad der er sårbart og skamfuldt for mig, behøver ikke at være det for dig. Jo mere åbne vi er om vores sår, jo mere inspirerer det andre til at være åbne omkring deres sår. At erkende sit sår, forlige sig med det, og tale om det er powerfuldt, så har lyset vundet og vi er trådt ud af grotten, ud af det mørke, der har holdt os fangen.


Da såret aldrig læges helt, kræver det evigt fokus. Ligesom man troede, at nu havde man fået det bearbejdet, så popper en eller anden afart af såret op og man må igen forholde sig til noget, der gør ondt. Måske er det en af Universets regler, nemlig reglen om, at alt er i bevægelse hele tiden. Og derfor får vi fornøjelsen af at skulle kigge på såret igen og igen. Men for hver gang det sker, er det som om, at såret bliver en lille smule mindre. Om ikke andet så ved vi, at smerten går væk igen og at livet udenom lige pludselig igen fylder mere end mørket.Eksempler på Chiron i horoskopets huse:
1. Hus: Vædderen. Et sår omkring egen identitet. Hvem er jeg? Svært ved at stå ved sig selv. Bliver lidt glemt og ser ikke sig selv. Svært ved at bede om hjælp, føler sig magtesløs og kan have en følelse af ’må jeg være her’.

2. Hus: Tyren. Et sår der handler om selvværd, selvfølelse, ressourcer og værdier, såsom penge.

3. Hus: Tvillingen. Et sår omkring kommunikation, følelser af at ingen lytter på det jeg siger, udfordringer omkring søskende, korte rejser.

4. Hus: Krebsen. Et dybt sår omkring sin familie. Følelsen af ikke at være en del af familien, ikke at høre til, at være familiens ’sorte får’. Svært ved at give og modtage omsorg.

5. Hus: Løven. Et sår omkring at man som barn måske ikke måtte lege og udtrykke sin kreativitet. Man er blevet mødt en begrænsning når det handler om leg og kreativitet. En følelse af ikke at være blevet set og ikke at måttet være mig.

6. Hus: Jomfruen. Måske man kommer fra et hjem, hvor alt har sejlet, så man er blevet perfektionistisk og en arbejdsnarkoman. Har antenner ude på andre.

7. Hus: Vægten. Et sår omkring relationer. Måske er forældrene blevet skilt, eller ramt af sygdom og man har svært ved at binde sig til nogen, fordi det er forbundet med angst.

8. Hus. Skorpionen. Et dybt sår omkring forladthed, seksualitet, og/eller misbrug. Det kan være forældrene er gået bort og man har skullet klare sig selv. Dybe følelser af at være uønsket og at der ikke er nogen hjælp at hente.

9. Hus: Skytten. Sår omkring ens intellektuelle evner, religioner, højere læreanstalter. Man kan også have forældre, der kommer fra udlandet og efterlader en med følelsen af ikke at passe ind.

10. Hus: Stenbukken. Sår forbundet med omdømme, svært ved at sætte mål, arbejder på livet løs, fordi man ikke tror, at man er god nok.

11. Hus: Vandbæreren. Sår omkring sociale relationer og det at være i en gruppe. Kan føle sig udenfor i sociale sammenhænge.

12. Hus: Fiskene. Såret kan handle om forladthed, måske har man pakket sine spirituelle evner meget langt væk, fordi det ikke var velset.

Vil du også vide mere om dit Chiron-sår og hvad der kan gøres ved det? Bestil tid til Astro-healing - en kombination af astrologi, Reiki-healing og EFT tapping følelsesforløsende terapi.